Apeldoorn,
21
maart
2024
|
07:47
Europe/Amsterdam

Versterking risicomanagement in het MKB noodzakelijk

Een op de drie ondernemers in het MKB wint geen advies in voor belangrijkste bedrijfsrisico’s

Een op de drie ondernemers in het MKB wint geen advies in voor belangrijkste bedrijfsrisico’s. Dit blijkt uit de eerste nationale monitor risicomanagement MKB van Avéro Achmea en de Universiteit Twente. Deze monitor geeft inzicht in de risico’s die ondernemers zien, de verwachte impact en de maatregelen die mkb’ers nemen om met de risico’s om te gaan. De resultaten van het eerste onderzoek, waarbij 720 respondenten uit het MKB zijn ondervraagd door de Universiteit Twente zijn nu bekend.

De top vier van belangrijkste risico’s liggen op het gebied van arbeidsmarkt, cybercrime en inflatie en grondstoffen:

1.Schaarste op de arbeidsmarkt (21% ziet dit als zeer belangrijk en nog eens 37% als belangrijk)

2. Cybercrime (21% ziet dit als zeer belangrijk en 32% als belangrijk)

3.Onverwachte kostenstijgingen van grondstoffen en personeel (inflatie) (19% ziet dit als zeer belangrijk en 36% als belangrijk)

4.Schaarste van grondstoffen en halffabricaten (14% ziet dit als zeer belangrijk en 21% als belangrijk) 

Inschatting risico’s en impact  
Uit het onderzoek blijkt dat de vier risico’s die nu als meest relevant worden genoemd ook gezien worden als de risico’s waarvan de impact de komende drie jaar zal blijven en zelfs toenemen. Bijna de helft (39-44%) verwacht dat de impact zal toenemen. Overigens verwacht ongeveer de helft (47-64%) dat de impact van de risico’s gelijk zal blijven. Dat betekent dat slechts een kleine minderheid (rond de 10%) verwacht dat de impact van de risico’s zal afnemen.

Een op de drie ondernemers in het MKB wint nooit advies in
Slechts een kleine groep (10%) wint regelmatig advies in, terwijl 31% dat nooit doet. Mkb’ers verwachten vooral advies over risicomanagement en bedrijfscontinuïteit tijdens crisissituaties van adviseurs. We zien hier nauwelijks verschillen tussen grotere en kleinere bedrijven. Dr. Petra Hoffmann van de Universiteit Twente geeft toelichting op het gezamenlijke onderzoek: “De uitdagingen voor ondernemers zijn groter dan voorheen. Vanuit de wetenschap binnen de Universiteit Twente voelen we een verantwoordelijkheid om maatschappelijk relevante oplossingen te ontwikkelen en bewustwording en inzicht te verschaffen aan ondernemers om zo voorbereid te zijn op een onvoorspelbare en zeer veranderlijke toekomst. Met het opzetten van de nationale monitor risicomanagement hopen we een steentje bij te dragen aan bewustwording en risicomanagement in het MKB.”

Een kwart van de mkb’ers neemt geen maatregelen.
Ongeveer 24% van de mkb’ers neemt bewust geen maatregelen, 27% wil de impact verkleinen en 20% de kans op de risico’s verkleinen. Nog eens 20% draagt het risico over op een andere partij bijvoorbeeld een verzekeraar. De impact verkleinen gebeurt het vaakst bij kostenstijgingen (inflatie) en schaarste op de arbeidsmarkt. De kans verkleinen wordt het vaakst genoemd bij cyberrisico’s.

Ondersteuning bij risicomanagement: kans voor adviseurs
Directeur Peter Apeldoorn van Avéro Achmea trekt een aantal conclusies naar aanleiding van het onderzoek: “Een goed advies over risicomanagement binnen het MKB is noodzakelijk. De groep die geen maatregelen neemt, loopt nu onnodig hoge risico’s. Welke maatregelen genomen kunnen worden, welke risico’s overgedragen kunnen worden en welke kansen op het ontstaan van risico’s verkleind kunnen worden is maatwerk. Een adviseur kan voor ondernemers hierbij van grote waarde zijn.” 

Voor meer informatie over het onderzoek, kijk op https://www.averoachmea.nl/kennis/risicomanagement