31
januari
2019
|
09:07
Europe/Amsterdam

Cybersecurity mkb biedt kansen voor adviseurs

De helft van het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft al te maken gehad met een cyberincident, blijkt uit recent onderzoek van Centraal Beheer*. En dat heeft grote impact. Adviseurs kunnen mkb-ondernemers helpen bij het vergroten van de digitale veiligheid van hun bedrijf. Een cyberincident is een bedrijfsrisico en daarvoor zit de adviseur immers al aan tafel bij het mkb.

Jack Hommel, directeur: “Financieel adviseurs helpen mkb-ondernemers al dagelijks met het beperken van hun bedrijfsrisico’s. Avéro Achmea wil adviseurs bewustmaken van de cyberrisico's die mkb-ondernemers lopen. We zien dat dit voor de meeste adviseurs nog een nieuwe wereld is, maar ook rondom cybersecurity kunnen zij hun klanten goed adviseren. En nog belangrijker is dat zij hiermee helpen om schade te voorkomen en te beperken. Als adviseur ben je de logische partner van jouw mkb-klanten als het gaat over het managen van hun bedrijfsrisico’s. Het is daarom nu hét moment om je advieswaarde richting het mkb uit te breiden met advies rondom cybersecurity.”

Vergroot je advieswaarde met de 2-daagse opleiding Cyber
“Uiteraard helpt Avéro Achmea adviseurs daarbij als partner. We hebben speciaal voor adviseurs een 2-daagse opleiding Cyber ontwikkeld. Hiermee raken ze thuis in de materie. Je doet kennis op over de cyberrisico’s bij jouw klanten en de mogelijke beveiligingsmaatregelen. Ook leer je hoe je deze cyberrisico’s in kaart brengt en dit met de ondernemer kunt bespreken. Na het volgen van de opleiding ben je voldoende uitgerust om er ook commercieel actief mee te worden”, aldus Hommel.

Cyberoplossingen voor het mkb
Naast de opleiding heeft Avéro Achmea verschillende cyberoplossingen om samen met adviseurs de digitale veiligheid van mkb-ondernemingen te vergroten. Zo biedt zij een uitgebreid pakket diensten aan om cyberincidenten te voorkomen en schade te beperken. En heeft zij de cyberverzekering CyberZeker ontwikkeld in nauwe samenwerking met Munich Re; een van ’s werelds grootste herverzekeraars. Als er zich onverhoopt een cyberincident voordoet, dan is de ondernemer met CyberZeker verzekerd tegen schade van cyberincidenten als gevolg van menselijke fouten en cybercrime. Meer informatie over de opleiding Cyber, de cyberdiensten en CyberZeker leest u op www.averoachmea.nl/cyber.

*Cybersecurity, onderzoek door Ipsos in opdracht van Centraal Beheer, november 2018.