14
februari
2019

Wat werkt wel en wat werkt niet wanneer het erom gaat mensen met een WGA-uitkering weer in het arbeidsproces te krijgen? Private verzekeraar Achmea met de merken Centraal Beheer en Avéro Achmea deed onderzoek naar de succesfactoren.

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de begeleiding en adviezen van Achmea instroom in de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voorkómen en uitstroom uit de WGA bevorderen. Dit in vergelijking met andere private partijen en publiek verzekerden (UWV). SEO heeft dit onderzocht door de prestaties van eigenrisicodragers WGA die bij Achmea verzekerd zijn te vergelijken met (1) overige eigenrisicodragers WGA die elders verzekerd of niet verzekerd zijn en (2) publiek verzekerden. In de analyses is gekeken naar een groot aantal achtergrondkenmerken van de werkgever en de werknemer, ...

Avéro Achmea wil weer groeien op de beursopens in new window
Na een jaar van herbezinning is Avéro Achmea eruit: de verzekeraar gaat door op de coassurantiemarkt. Met een derde minder makelaars wil Avéro “rendabel groeien”, laat het concern weten. De verzekeraar wil breed blijven tekenen, maar zal niet op alle risico’s springen.
09
mrt
2018
www.amweb.nl
Avéro Achmea wil na sanering portefeuile weer snel groeien in coassurantiemarkt opens in new window
Avéro Achmea is founding partner geworden van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam. Het was niet het enige nieuws dat directeur Jack Hommel de vele aanwezigen in zijn korte welkomstoepspraak meedeelde. “We overwegen een ruimte te gaan betrekken in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Dan kunnen we vaker aanwezig zijn hier in Rotterdam, de prominente stad voor wat betreft de verzekeringswereld”, aldus Hommel, die verder meedeelde dat Avéro Achmea ervoor gekozen heeft om de activiteiten op de coassurantiemarkt voort te zetten.
09
mrt
2018
www.riskenbusiness.nl
Avéro Achmea stopt met schadeverzekeringen via tussenpersonenopens in new window
Avéro Achmea biedt per 1 januari 2018 geen nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren via tussenpersonen meer aan. Het gaat om het Compleet bij Elkaar Pakket. De reden van stoppen is dat Avéro Achmea zich meer wil richten op de verzekeringen voor bedrijven.
16
jan
2018
weblog.independer.nl
Avéro Achmea en Zilveren Kruis nemen afscheid van 1.800 intermediairsopens in new window
Avéro Achmea en Zilveren Kruis gaan hun zakelijke zorgverzekeringen via een veel kleiner aantal tussenpersonen aan de man brengen. Ruim 1.800 vooral kleinere intermediairs krijgen komende weken de mededeling dat de samenwerking met de Achmea-dochters aan het eind van het jaar ophoudt. Door met ongeveer 70 zowel landelijke als regionale partijen door te gaan, willen de verzekeraars een kwaliteitsimpuls geven aan hun dienstverlening.
14
jul
2017
www.amweb.nl
Video