Amersfoort,
10
december
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar Ondernemerschap

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (innovatie instituut INSCOPE - Research for Innovation) doet Avéro Achmea onderzoek naar ondernemerschap onder adviseurs en zakelijke klanten. Goed ondernemerschap leidt tot grotere waarde voor de klant. Met dit onderzoek willen we adviseurs en hun zakelijke klanten ondersteunen en inspireren die waarde te vergroten. Concreet biedt het mooie handvatten voor het optimaliseren van hun ondernemerschap.

Wat maakt het interessant?
Er wordt gekeken hoe adviseurs scoren op een groot aantal variabelen zoals vakmanschap, cultuur, concurrentiekracht, innovaties. Totaal krijgt de adviseur inzicht in zijn score op 17 variabelen. Zakelijke klanten (MKB+) beantwoorden deels vragen over financieel adviseurs en krijgen daarnaast inzicht in 11 variabelen van hun eigen ondernemerschap.

"Deelnemers aan het onderzoek krijgen na afloop een handzame managementrapportage", zegt Marktonderzoeker Christiaan Buitenhuis. "Zij zien hoe ze zelf presteren, hoe de financiële branche presteert en hoe zakelijke klanten vinden dat adviseurs presteren. Dat biedt volop aanknopingspunten voor adviseurs en klanten om het gesprek met elkaar aan te gaan. Voor beide groepen deelnemers biedt het nieuwe inzichten om meer waarde voor klanten toe te voegen en de dienstverlening te verbeteren."

Doe mee aan het onderzoek!
Uw deelname is waardevol om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen, goede conclusies te trekken en u concrete handvatten te bieden. Op 3 december ontvingen ruim 3.000 adviseurs een digitale uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Vanaf 10 december ontvangen de zakelijke klanten van adviseurs een uitnodiging.

Krijg als ondernemer waardevolle inzichten en doe ook mee met het onderzoek. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? En bent u ondernemer in het MKB segment? Dan kunt u deelnemen aan het onderzoek via deze vragenlijst.

Direct na het invullen ontvangt u een persoonlijke score op 11 variabelen. U draagt met uw deelname bij aan een waardevol wetenschappelijk onderzoek over ondernemerschap. Na afloop van het onderzoek ontvangt u ook de handzame management rapportage.

Samen werken aan duurzaam succes
Met het onderzoek proberen wij adviseurs en hun zakelijke klanten op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Zodat zij in staat zijn hun waarde te vergroten voor hun klanten en daarmee duurzaam succesvol kunnen zijn. Met deelname van u maken we dit samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam mogelijk.

Wilt u meer weten over dit project of het onderzoek? Neem dan contact op met Kevin Heij van de Erasmus Universiteit Rotterdam of met Leonie Haas van Avéro Achmea.