Amersfoort,
26
februari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuw pensioenproduct Avéro Achmea werkt met verrichtingentarief

Avéro Achmea introduceert vandaag het Waardewijs Pensioen Basis: een standaard premieovereenkomst op basis van lage nominale administratiekosten met een verrichtingentarief voor aanvullende werkzaamheden.

Waardewijs Pensioen Basis (WWPB) is de derde premieovereenkomst die Avéro Achmea aanbiedt, naast het Waardewijs Pensioen en het Waardewijs Pensioen Compact. Nieuw aan het WWPB zijn de lage nominale administratiekosten per werknemer en een verrichtingentarief voor een aantal aanvullende werkzaamheden. Zo wordt er alleen betaald voor wat er wordt afgenomen. Hiermee spelen we in op de groeiende behoefte aan eenvoud, transparantie en de toenemende wens alleen te betalen wat je daadwerkelijk afneemt.

Dialoog
Gideon Lamot, senior marktmanager Pensioen licht toe: “Met de introductie van dit product willen we ook een dialoog op gang brengen over kostentransparantie en verrichtingentarief. Wij merken dat de werkgever zich nogal eens rijk rekent door teveel op het basistarief te focussen. Het één is niet per definitie beter dan het ander. Dat hangt af van de specifieke situatie die per werkgever zal verschillen. We verwachten dat WWPB vooral interessant is voor grotere werkgevers.”

Online ondersteuning
Voor de opbouw van het pensioenkapitaal wordt gebruik gemaakt van een lifecycle met negen beleggingscategorieën. De administratie van het Waardewijs Pensioen verloopt online. Werkgevers, werknemers en adviseurs hebben hierdoor eenvoudig online inzicht en overzicht.

De waarde van advies
Waardewijs Pensioen Basis sluit goed aan bij de visie van Avéro Achmea: goede producten zijn belangrijk, maar nooit een oplossing op zichzelf. Lamot: “WWPB is een basisproduct dat inspeelt op de behoefte van werkgevers. Daarnaast opent het de weg voor een adviseur naar het juiste gesprek met hen. Komt dat gesprek uit op een ander pensioenproduct, dan is dat ook goed. Want een goed pensioen blijft toch altijd maatwerk. Kleinere werkgevers hebben heel andere behoeften dan grote werkgevers. Dat is de waarde die alleen een onafhankelijk pensioenadviseur kan toevoegen.”