Amersfoort,
04
september
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

De waarde van advies bij keuze zorgverzekering is evident

Achmea‐bestuurder Roelof Konterman: “Intermediair zit écht aan tafel”

“Ga mee met de veranderde wensen en informatiebehoefte van uw klanten. Zorg ervoor dat uw advies een nog groteretoegevoegde waarde krijgt door u ook te verdiepen in het ‘waarom’ van keuzes in dezorgsector.” Deze oproep aan het verzekeringsintermediair deed Roelof Konterman, lidvan de raad van bestuur van Achmea, gisteren tijdens het Zorgseminar van Avéro Achmea.

Centraal stond het betaalbaar houden van de zorg nu en in de toekomst. Naast RoelofKonterman spraken en debatteerden Ab Klink, Marjanne Sint en André Rouvoet met de ruimtachtig adviseurs van zorgverzekeringen en andere genodigden uit de branche.

Een goed advies wordt steeds belangrijker. Ook als het gaat om de keuze van eenzorgverzekering. Werkgevers en consumenten staan tegenwoordig voor ingewikkeldekeuzes, die grote impact kunnen hebben op hun bedrijf of persoonlijk leven. Een goed adviesvan een vakkundige en onafhankelijke specialist is in deze situaties onontbeerlijk.

Konterman: “Adviseurs zijn degenen die écht aan tafel zitten bij de klant. Een onafhankelijkadvies heeft voor veel klanten een toegevoegde waarde. Om als adviseur succesvol tekunnen ondernemen, is klantgericht werken essentieel. U kunt uw advies een grotere toegevoegde waarde geven door niet alleen de diverse pakketten op uw duimpje te kennen.Verdiep u in de keuzes die in de zorg worden gemaakt.”

Konterman gaf de aanwezigen stof tot nadenken met de constatering dat de economievraagt om offers van iedereen op alle fronten, maar dat in de zorgakkoorden nog steedsgroei is afgesproken. En groei in zorgkosten betekent groei in premie. Aan de hand vanaansprekende voorbeelden kregen de aanwezigen een kijkje in de keuken van het inkopenvan zorg waarmee Achmea de betaalbaarheid van zorg realiseert. “U kunt dan aan de klantuitleggen waarom Achmea bijvoorbeeld differentieert op kwaliteit in contracten metzorgaanbieders, waarom wij niet alles en iedereen contracteren of waarom wij sturen op hetdoelmatig voorschrijven van medicijnen.

”Er zijn volop kansen voor adviseurs om hun advies verder te verbeteren. Deskundigheid iseen belangrijke peiler. Net als dichtbij zijn. Konterman: “Die mening wordt door zakelijke enparticuliere klanten gedeeld, aangezien klanten een adviseur vooral inschakelen vanwege dekennis die ze zelf niet hebben.”