Amersfoort,
04
maart
2014
|
15:02
Europe/Amsterdam

Avéro Achmea introduceert Uitkomstzeker Pensioen met CDC-optie

Avéro Achmea speelt in op veranderende wensen rond pensioen en introduceert het Uitkomstzeker Pensioen met CDC-optie (Collective Defined Contribution). Een uitkeringsovereenkomst op basis van middelloon waarbij het beschikbare budget van de werkgever het uitgangspunt is. Avéro Achmea biedt hiermee de zekerheid van gegarandeerde uitkeringen voor werknemers én van budgetteerbare pensioenlasten voor de werkgever.

Er is meer behoefte aan beter budgetteerbare pensioenregelingen
Door de stijgende levensverwachting en aanhoudende lage rente worden garanties binnen pensioenregelingen steeds duurder. Dit leidt onder meer tot stijgende pensioenlasten voor werkgevers. Om deze lasten in de hand te houden, kiezen werkgevers steeds vaker voor beschikbare premieregelingen die beter budgetteerbaar zijn en waarbij de stijgende levensverwachting en lage rente een kleinere rol spelen. Gideon Lamot, senior marktmanager Pensioen van Avéro Achmea, licht toe: “Werkgevers moeten bij deze overstap natuurlijk rekening houden met de wensen van hun medewerkers en de toezeggingen die zijn gedaan in het verleden. We merken daarbij dat veel werknemers nog graag garanties zien in hun pensioen. Dit is vaak uit onwetendheid omdat zij meestal niet bekend zijn met de bijbehorende kosten voor deze pensioengaranties en  het negatieve effect op hun uiteindelijke pensioen.”

Stilstaan bij de volgende stap
Lamot vervolgt: “De stap richting een beschikbare premieregeling is vaak ook niet ineens gezet. Wij willen hierbij helpen en bieden (naast onze middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen) nu ook een tussenoplossing aan: het Uitkomstzeker Pensioen met CDC-optie. Voor veel werkgevers is dit een stap richting een houdbaar en betaalbaar pensioen. Welke pensioenregeling uiteindelijk het meest passend is hangt af van de individuele bedrijfssituatie. Deze stap richting een houdbaar en betaalbaar pensioen is niet voor iedere werkgever hetzelfde. Hierbij is een goed advies van toegevoegde waarde.”

De CDC-optie geeft werkgevers zekerheid over hun pensioenlasten
Het nieuwe pensioen is gebaseerd op het huidige middelloonproduct van Avéro Achmea, het Uitkomstzeker Pensioen. De CDC-optie is beschikbaar voor pensioenregelingen met meer dan 250 deelnemers. Mét deze optie heeft de werkgever de mogelijkheid heeft om bij stijgende pensioenlasten de toekomstige pensioentoezegging aan te passen. Daarnaast kent dit product alle voordelen die het Uitkomstzeker Pensioen ook heeft:

  • Marktrentecorrectie waarbij mogelijke overrente vooraf wordt berekend en verwerkt in de premie
  • Geen verrekenverschillen bij waardeoverdracht
  • Tariefgarantie gedurende de looptijd van de overeenkomst
  • Administratie via internet en inzicht voor werkgever en werknemer via een eigen internetportaal

Avéro Achmea lanceert uitkomstzeker pensioen

03
mrt
2014
vvponline.nl