Apeldoorn,
12
september
2014
|
11:09
Europe/Amsterdam

In september ontvangen veel klanten een tussentijds waardeoverzicht

In mei 2014 is een groot deel van de Avéro Achmea beleggingsverzekeringen aangepast. Om klanten inzicht te geven in de gevolgen van deze aanpassing sturen we deze klanten in de maand september een tussentijds waardeoverzicht. Op dit overzicht zien klanten de waardeontwikkeling van hun beleggingsverzekering vanaf mei 2014 tot begin september. De klant ziet welke premies zijn betaald en welke kosten en risicopremies zijn ingehouden. In het waardeoverzicht vermelden we ook voorbeeldkapitalen. Hierdoor krijgen klanten een beeld van de mogelijke eindwaarde van hun verzekering. Het eerstvolgende waardeoverzicht wordt in mei 2015 verzonden en daarna jaarlijks in mei.

Aanpassing beleggingsverzekering

Zowel de beleggingsverzekering als de beleggingen zijn aangepast. Klanten hebben over deze aanpassing in mei uitgebreide, schriftelijke informatie ontvangen. Het informatiepakket bestond uit een brief, een persoonlijke toelichting, een checklist en de aangepaste polis met voorwaarden. In de brief werd verwezen naar het tussentijds waardeoverzicht. Over de aanpassing zijn ook alle adviseurs geïnformeerd. De conversie is goed verlopen en heeft tot weinig problemen geleid.

Beleggingsdoel

We vragen klanten om met behulp van dit waardeoverzicht te controleren of ze hun beleggingsdoel halen. Bij twijfel of vragen hierover verwijzen we klanten naar hun adviseur.