Amersfoort,
06
maart
2014
|
15:51
Europe/Amsterdam

Nieuw risicomanagement-programma ‘de Ruimtemakers’ biedt adviseurs speelveld aan kansen in het MKB

Uit onderzoek onder 300 MKB-ondernemers blijkt dat slechts 22% zijn bedrijfsrisico’s in beeld heeft. En dat terwijl 73% aangeeft dat inzicht in risico’s ruimte biedt om te ondernemen. Voldoende aanleiding voor Avéro Achmea om samen met adviseurs het risicomanagement-programma ‘de Ruimtemakers’ voor het MKB te ontwikkelen. In maart start de leergang aan de Business School Nederland voor adviseurs met visie en innovatiekracht.

René Slump, directielid en verzekeringsadviseur bedrijven bij Berends & Slump, nam het afgelopen jaar deel aan de pilot: “Het programma biedt mij de mogelijkheid mijn businessmodel aan te passen en mijn toegevoegde waarde te laten zien aan mijn MKB-klanten. De aanpak van ‘de Ruimtemakers’ leidt tot andere uitkomsten dan de meestal gehanteerde, sterk op verzekeringen gebaseerde aanpak van risicobeheersing; dat is onderscheidend in de markt.”

‘De Ruimtemakers’ helpt adviseurs hun meerwaarde zichtbaar te maken
Adviseur David van Delft van VSP Risk bevestigt dit: “Ik ken geen ander programma dat zo insteekt op de dialoog met de ondernemer en zijn werknemers. Het biedt ons bij uitstek de mogelijkheid om onze adviesrol in te vullen. Als gevolg van nieuwe wetgeving en een veranderende omgeving moeten we een ommezwaai maken. Wij moeten onze meerwaarde echt zichtbaar maken naar onze klant. Dan pas is hij bereid om ervoor te betalen. Avéro Achmea ondersteunt mij hierbij. Je wordt in zes maanden opgeleid tot begeleider van risicomanagement-processen aan de Business School Nederland. Daarnaast kun je gebruikmaken van online instrumenten en diverse middelen, zoals een stappenplan en dialoogkaart. Via kwartaalbijeenkomsten deel je kennis met andere ‘Ruimtemakers’, zodat je van elkaars praktijkervaringen leert.”

Proactief kansen en risico’s in kaart brengen schept ruimte om te ondernemen
“Ik help de ondernemer bij het in kaart brengen van zijn kansen en risico’s en adviseer over passende maatregelen”, zegt René Slump. “Zo krijgt of behoudt hij de benodigde lucht en ruimte om te ondernemen. Dat is immers waarin hij uitblinkt. Ik kan als ‘Ruimtemaker’ duurzaam besparingen opleveren voor het bedrijf. We kijken niet per definitie hoe risico’s kunnen worden verzekerd, maar eerder hoe deze risico’s structureel kunnen worden voorkomen of verkleind. In plaats van reactief kan ik nu proactief bezig zijn door verbeteringsprocessen voor te stellen. Dat kan echt geld besparen voor een onderneming.”