Nieuwsbericht: Amersfoort,
28
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Pensioenakkoord 2015 betekent de wijziging van uw pensioenregeling

Op 27 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het fiscale kader voor pensioen. Dit betekent dat er wetswijzigingen aankomen. Er was al een besluit dat de netto premiestaffels worden ingevoerd per 1 januari 2015. En vanaf 1 januari 2014 is de fiscale pensioenleeftijd al gewijzigd naar 67 jaar. De maximaal in te leggen pensioenpremie is vanaf die zelfde datum verlaagd. De opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen en voor het partner- en wezenpensioen worden per 2015 verder verlaagd. En het maximaal pensioengevend salaris wordt € 100.000.

Uw pensioenregeling wordt gewijzigd
Door deze wijzigingen voldoen veel pensioenregelingen niet meer aan de fiscale wet- en regelgeving. Deze pensioenregelingen moeten daarom per 1 januari 2015 worden gewijzigd. Uw collectieve beschikbare premieregeling wordt dan voortgezet in ons Waardewijs Pensioen. Of zo nodig in onze nieuwe pensioenoplossingen Waardewijs Pensioen Individueel of Waardewijs Pensioen DGA. Uw uitkeringsovereenkomst wordt aangepast binnen de bestaande regeling. 

U ontvangt nog nadere informatie over de wijzigingen in uw pensioenregeling
U hoeft nu dus nog niets te doen. Op onze website kunt u meer lezen over de veranderende wetgeving en over ons Waardewijs Pensioen.