Amersfoort,
11
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Huisarts kan Avéro Achmea verzekerden doorverwijzen naar Care for cancer

Voor kankerpatiënten die verzekerd zijn bij Avéro Achmea wordt het gemakkelijker om extra begeleiding te krijgen van Care for cancer. Ervaren oncologieverpleegkundigen van Care for cancer gaan op bezoek bij de mensen thuis, beantwoorden vragen over de diagnose en de behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Tot voor kort was een doorverwijzing van de specialist nodig om voor deze verzekerde zorg in aanmerking te komen. Voor Avéro Achmea verzekerden is een doorverwijzing van de huisarts nu voldoende.

Care for cancer heeft een landelijk netwerk van ruim 60 ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij bezoeken mensen met de diagnose kanker aan huis en helpen hen met vragen over de diagnose, behandeling, werk en privésituatie. Deze begeleiding sluit aan op de zorg van het ziekenhuis.

Signalering door de huisarts
De consulten van Care for cancer kunnen worden ingezet in elke fase van het ziekteproces van mensen die getroffen zijn door kanker. In het ziekenhuis kan de behandelaar of de verpleegkundige de mogelijkheid van thuisconsulten voorleggen en organiseren. In de praktijk blijkt dat vragen met betrekking tot fysiek, mentaal en maatschappelijk functioneren ook thuis kunnen ontstaan. Dit wordt vaak gesignaleerd door de huisarts.

Complementair aan de behandeling van het ziekenhuis
Achmea ziet de persoonlijke ondersteuning van Care for cancer aan mensen met kanker als toegevoegde waarde aan de totale zorg rondom de mens met de diagnose kanker. Hiermee kan de klant zelf regie houden en bewust kiezen wat hij of zij nodig heeft aan zorg of ondersteuning. Dat kan in iedere fase van het ziekteproces anders zijn. De ondersteuning van Care for cancer is complementair aan de behandeling van het ziekenhuis. De huisarts kan nu eenvoudig de patiënt direct zelf aanvullende begeleiding bieden voor de oncologische zorg.

Verhoging kwaliteit van de zorg
“Onze ervaren oncologieverpleegkundigen kennen de lichamelijke én psychosociale aspecten van kanker, herkennen bijvoorbeeld bijwerkingen en weten wat je eraan kunt doen of bij wie je moet zijn voor advies. Daarnaast blijken vragen met betrekking tot emoties, relatie, gezin en werk veel makkelijker bespreekbaar als gesprekken thuis plaatsvinden. Vanuit deze gesprekken kunnen zij passende aanvullende zorg of ondersteuning in de regio adviseren. Wij zijn er van overtuigd dat deze begeleiding en ondersteuning de kwaliteit van de zorg in de totale oncologische keten zal verhogen. “ aldus Sietske van der Veldt, directeur zorg Care for cancer.