Amersfoort,
15
juli
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Controleurs Achmea duiken de hooiberg in

Tweeëntwintig freelance medewerkers van Achmea zijn deze dagen druk in de weer met het preventief controleren van de temperatuur in hooibergingen. In de zomer-maanden is de kans op hooibroei een reëel gevaar en is waakzaamheid geboden. Het broeien van vochtig, slecht geventileerd hooi kan brand tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen bezoeken de Achmea-controleurs zo'n 5.200 agrarische bedrijven, vaak meer dan één keer.

Boeren die verzekerd zijn bij Interpolis en Avéro Achmea (beide onderdeel van Achmea) kunnen gratis een beroep doen op één van de hooibroeicontroleurs. Vorig jaar voorkwamen zij door tijdig ingrijpen zo’n 25 branden en dat gebeurde ook de afgelopen weken alweer een paar keer. Maar nog te vaak gaat het mis. Zo brandden eerder deze maand in Aalten (Gld.) en Tzummarum (Fr.) boerenschuren af door hooibroei.

De controleurs beschikken over geavanceerde meetapparatuur. Met een thermometer aan een vier meter lange flexibele lans bepalen zij de temperatuur in de kern van de opslag. Boven 50 graden is waakzaamheid geboden. Meet de controleur een hogere temperatuur, dan blijft hij deze volgen, zonodig met dagelijkse controles. Blijft de temperatuur oplopen, dan wordt het hooi vaak met assistentie van de brandweer uit de opslag gehaald.

Hooi wordt tegenwoordig vaak in grote balen van 400-500 kilo of nog zwaarder geperst en in een schuur opgeslagen. Deze balen dienen zodanig te worden gestapeld dat de ontstane warmte weg kan. De belangrijkste preventiemaatregel ter voorkoming van broei is het hooi goed gedroogd opslaan. Maar dat is zeker geen sinecure met de overvloedige regenval en wisselende weersomstandigheden van de afgelopen maanden. 

Achlum 1811. Het fenomeen hooibroei is onlosmakelijk verbonden aan de coöperatieve ontstaansgeschiedenis van Achmea. In het begin van de 19e eeuw raakten onschuldige gezinnen te vaak aan de bedelstaf nadat hun boerderij door hooibroei of onweer in brand was gevlogen. In het Friese dorpje Achlum besloot Ulbe Piers Draisma dat het zo niet langer kon en stichtte in 1811 de Onderlinge Waarborg-maatschappij 'Achlum'. Anno 2013 koestert Achmea nog steeds de wortels van het bedrijf.