Nieuwsbericht: Amersfoort,
17
april
2014
|
15:30
Europe/Amsterdam

'1e terhandstelling' op uw declaratieoverzicht

Het kan zijn dat u deze week een declaratieoverzicht heeft ontvangen waarin zowel medicijnen (geneesmiddelen) en een '1e terhandstelling' is gedeclareerd door uw apotheek. Sinds 1 januari zijn apothekers wettelijk verplicht een terhandstelling apart aan u te declareren.

In 2013 waren ‘terhandstelling’ & ‘1e uitgiftegesprek’ één tarief, vanaf 1 januari 2014 zijn dit twee gescheiden tarieven. De kosten voor dit 1e uitgiftegesprek zijn nu dus apart zichtbaar u.

Een 1e terhandstellinggesprek kan worden gedeclareerd als één van de volgende drie situaties geldt:

  • een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm niet eerder aan de patiënt ter hand is gesteld,
  • een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm 12 maanden of langer geleden voor het laatst aan de patiënt ter hand is gesteld
  • niet objectief vastgesteld kan worden of aan de patiënt het UR-geneesmiddel eerder ter hand is gesteld in de twaalf voorafgaande maanden

U vindt de 1e terhandstelling op uw declaratieoverzicht

  • In de notaregels van uw rekening van de apotheek is de prestatie zichtbaar met de tekst: '1e terhandstellinggesprek'.
  • Op het declaratieoverzicht is de prestatie zichtbaar met de tekst: 'uitleg aan patiënt'.

U betaalt eigen risico over de 1e terhandstellinggesprekken
De kosten voor het 1e terhandstellingsgesprek vallen onder het verplicht eigen risico

Kosten
De hoogte van de kosten voor de 1e terhandstelling (uitleg aan de patiënt) kan verschillen per apotheek. Dit bedrag kan bijvoorbeeld iets anders zijn door de afspraken die Achmea met de apotheker heeft gemaakt over de kwaliteit van de geleverde farmaceutische zorg aan u.

Als het geneesmiddel geen verzekerde zorg is, kortom u betaalt het geneesmiddel zelf, dan geldt dat ook voor het 1e terhandstellinggesprek. U moet dan zelf de kosten van dit gesprek betalen.

Het basistarief is € 5,65 en kan licht afwijken door individuele kwaliteitscontract-afspraken met apothekers. Het tarief is opgebouwd uit verschillende prestaties, die onder de terhandstelling worden gebundeld. Dit kan licht afwijken omdat:

  • het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend wordt gehaald
  • de apotheker het geneesmiddel zelf moet maken
  • de apotheker een extra uitleg moet geven voor het geneesmiddel

Bij de downloads (linksboven in dit scherm) vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de 1e terhandstelling.